Advokati

advokat Srđan Dobrosavljev

Advokat Srđan Dobrosavljev rođen je 1974. Godine u Novom Sadu gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. Samostalnu advokatsku kancelariju osnovao je 2002. godine.

Obavljao je dužnost disciplinskog tužioca Advokatske komore Vojvodine.. Funkciju predsednika Ogranka Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu obavlja od 2016. godine do danas, a 2018. godine je imenovan za predavača Akademije Advokatske komore Vojvodine na katedri za građansko pravo.

Član je upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

Naši klijenti

Privredna društva

Javna preduzeća i ustanove

Crkve, verske zajednice i udruženja

Fizička lica

NIS-GAS, Dnevnik, Promist d.o.o, Studio Moderna d.o.o, Bomar d.o.o, Brunswick International d.o.o, TAM Maribor...

JKP „Vodovod i Kanalizacija“, JKP „Parking servis“, JP „Zavod za izgradnju grada“, JKP „Novosadska toplana“, JKP Zelenilo...

FK Vojvodina, Studentski kulturni centar, Skupština stanara Miše Dimitrijevića 35, SPC - Eparhija bačka, Nezavisno društvo novinara Vojvodine…

*Advokatska kancelarija Dobrosavljev je zastupala veliki broj domaćih i stranih fizičkih lica, a među njima i niz istaknutih pojedinaca, čija imena ovde nećemo pominjati zbog zaštite privatnosti.