Ћирилица  |   Latinica
Advokatska kancelarija Dobrosavljev se bavi zastupanjem i davanjem saveta fizičkim i pravnim licima u svim oblastima prava, a pretežno u oblastima

  • građansko i privredno pravo
    zastupanje stranaka pred sudovima, ugovaranje i sve druge vrste zastupanja i savetovanja iz ovih oblasti
  • upravno pravo
    zastupanje stranaka u postupcima za vraćanje oduzete imovine - restitucija
  • krivično pravo
    krivična dela protiv imovine i krivična dela protiv privrede, protiv bezbednosti javnog saobraćaja, pravnog saobraćaja, službene dužnosti