Istorijat

Advokatska kancelarija Dobrosavljev osnovana je 1974. godine i nalazi se u Novom Sadu. U našem pristupu rešavanju pravnih sporova i davanju pravnih saveta – akcenat poslovanja je uvek bio na efikasnosti i etičnosti.

Uspešno smo zastupali klijente u hiljadama predmeta, i ono što možemo sa sigurnošću da tvrdimo je da veliku pažnju posvećujemo svakom pojedinom predmetu, svakodnevno se usavršavajući, prateći propise i njihove izmene, kao i sudsku praksu.

Milan Dobrosavljev

1946 - 2022

O osnivaču

Advokat Milan Dobrosavljev samostalnu advokatsku kancelariju osnovao je 1974. godine u Novom Sadu. Tokom dugogodišnje advokatske prakse je zastupao i pravno savetovao brojne klijente u svim oblastima prava. Zauzimao je više funkcija u Advokatskoj komori Vojvodine, a najduži period je proveo kao šef katedre Advokatske Komore Vojvodine.

Milan Dobrosavljev je, osim što se gotovo punih 5 decenija bavio advokaturom, ostavio značajan trag u javnom životu Novog Sada, na kulturnoj i publicističkoj sceni na kojoj je bio aktivan od 1960-ih. Završne godine studija na Pravnom fakultetu, Milan Dobrosavljev je proveo kao aktivan član redakcije „Index“-a, jednog od najznačajnih studentskih glasila u tadašnjoj Jugoslaviji, a krajem 1960-ih je postao i njegov glavni i odgovorni urednik, sve do zabrane i rasturanja redakcije 1971. godine.

Svoje lucidne i oštre napise objavljivao je potom u listovima „Borba“, „Naša borba“, „Danas“, „Nezavisni“, „Dnevnik“, portal „021“ i u časopisu „Glasnik Advokatske komore Vojvodine”. Milan Dobrosavljev je bio član Nezavisnog društva novinara Vojvodine od njegovog osnivanja, 1990. godine.

Dobitnik je povelje sa plaketom Advokatske komore Vojvodine.

Naši klijenti

Privredna društva

Javna preduzeća i ustanove

Crkve, verske zajednice i udruženja

Fizička lica

NIS-GAS, Dnevnik, Promist d.o.o, Studio Moderna d.o.o, Bomar d.o.o, Brunswick International d.o.o, TAM Maribor...

JKP „Vodovod i Kanalizacija“, JKP „Parking servis“, JP „Zavod za izgradnju grada“, JKP „Novosadska toplana“, JKP Zelenilo...

FK Vojvodina, Studentski kulturni centar, Skupština stanara Miše Dimitrijevića 35, SPC - Eparhija bačka, Nezavisno društvo novinara Vojvodine…

*Advokatska kancelarija Dobrosavljev je zastupala veliki broj domaćih i stranih fizičkih lica, a među njima i niz istaknutih pojedinaca, čija imena ovde nećemo pominjati zbog zaštite privatnosti.