Ћирилица  |   Latinica
Адвокатска канцеларија Добросављев се бави заступањем и давањем савета физичким и правним лицима у свим областима права, а претежно у областима:

  • грађанско и привредно право
    заступање странака пред судовима, уговарање и све друге врсте заступања и саветовања из ових области
  • управно право
    заступање странака у поступцима зa враћање одузете имовине - реституција
  • кривично право
    кривична дела против имовине и кривична дела против привреде, против безбедности јавног саобраћаја, правног саобраћаја, службене дужности